fredag 19 december 2014

Riksbanken funderar på att köpa värdepapper


Idag kan ni läsa en ekonomisk kommentar från Riksbanken. Man pratar om att det under senaste året tagits många steg mot att stärka marknaden i europa genom värdepappersköp som obligationer. Målet med detta är att små och medelstora företag ska få lättare att låna pengar så att ekonomin kan få tillväxt i omsättning, skatter och jobb.

Riksbanken lät också reporäntan ligga kvar på 0% och kommenterar att den antagligen ska ligga kvar där fram till 2016. Räntebanan kan dock justeras till det kortare eller längre perspektivet. Läs mer om styrräntan här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar